Een optimaal maakbaar en reproduceerbaar kunststof rotatiegietproduct opleveren

Design for Manufacturing (DFM) en Design for Assembly (DFA) zijn methodieken waarmee Pentas tijdens de ontwerpfase de ‘maakbaarheid’ van een product verbetert. DFM gaat vooral in op aspecten als materiaalkeuze, de vereiste maatnauwkeurigheid en zaken als finishing. DFA kijkt vooral naar de assemblage. Het optimaliseren van productie en assemblage heeft het meeste effect als het tijdens de ontwerpfase wordt uitgevoerd.

Het doel is dat Pentas een optimaal maakbaar ontwerp van een reproduceerbaar kunststof Rotatiegietproduct oplevert in nauwe samenwerking met u als klant. Dit wordt in de vorm van co-engineering tot een resultaat gebracht. Pentas maakt gebruik van de meest actuele 3D-CAD applicaties.

In deze fase van product engineering komt het aan op knowhow, kwaliteit, efficiënte productie en een gunstige prijs, maar ook op het elimineren van risico’s en problemen.