Ad Blue tank

Rotatiegieten van een Ad Blue tank

Net als bij een brandstoftank is de vormvrijheid die het rotatiegietproces biedt, een belangrijk aspect bij het design van een Ad Blue tank. De tanks dienen binnen de beschikbare ruimte in het voertuig te passen.

Inmiddels heeft Pentas Moulding de nodige ervaring opgedaan in het ontwerpen, produceren en Just-In-Time leveren van adblue tanks. Voor gerenommeerde Europese voertuigbouwers worden zeer uiteenlopende tanks geproduceerd. Al dan niet geleverd als complete tankset, welke zowel uit een brandstoftank als een adblue tanks bestaat.

Compleet halffabricaat

Het product dat de poorten van Pentas verlaat is door onze klanten direct in te bouwen aan de assemblagelijn. De tank wordt op wens voorzien een afsluitbaar tankdeksel, kwaliteitssensor, aan- en afvoerleidingen etc. Het projectteam van Pentas Moulding dat u als klant begeleidt, kan eveneens het procurement traject (uitzoeken van de juiste componenten en leveranciers) tot aan het aankoopproces voor haar rekening nemen.

 

Lekdicht

Aangezien de tanks direct geassembleerd worden kan er niets aan het toeval worden overgelaten. Er vindt dan ook 100% controle plaats middels onze lekdichtheid apparatuur.

 

 

 

Wat is Ad Blue?

AdBlue-logoAd Blue is een ureumoplossing in gedemineraliseerd water. De vloeistof wordt gebruikt in dieselmotoren. In een speciale katalysator wordt de vloeistof ingespoten waarna deze stikstofdioxide omzet in elementair stikstof en water. Om sabotage te voorkomen kent de tank een kwaliteitssensor welke checkt of er daadwerkelijk ad bleu getankt is. Pentas Moulding draagt zorg voor de montage van deze sensoren. Alvorens montage worden deze sensoren functioneel getest op correcte werking.

 

Welke voertuigen maken er gebruik van een kunststof Ad Blue tank?

In de transportsector wordt er sinds de invoering van de EURO 4 norm op grote schaal gebruikt gemaakt van Ad Blue om de uitstoot binnen de gestelde eis te houden. In de landbouw, waar vele machines dezelfde motoren gebruiken als in de transportsector, gelden andere richtlijnen c.q. normen.
De eisen aan de uitstoot van landbouwmachines zijn vastgelegd in de Europese ‘Stage’ normen welke grotendeels gelijk zijn aan de Amerikaanse ‘Tier’ eisen waardoor ook deze term inmiddels gemeengoed is in de EU. Sinds de introductie van Stage 3B/Tier 4interim wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van Ad Blue.

Tegenwoordig zijn er ook diverse personenauto’s leverbaar met een Ad-Blue tank aan boord. Voor Pentas Moulding zijn de truck & bus en landbouw- en grondverzetmachines belangrijke markten, waarin veelal gebruik gemaakt wordt van kunststof ad blue tanks alsmede kunststof brandstoftanks.

 

Europese emissiestandaarden voor voertuigen (EURO normen)

De emissiestandaarden voor voertuigen wordt uitgedrukt in een EURO norm. De eerste stappen voor deze normering gaan terug tot in 1970. Tegenwoordig kennen we zowel voor benzine als diesel aangedreven motoren een EURO norm. De norm kent verschillende categorieën, afhankelijk van het gewicht van het voertuig. Eind 2013 is de EURO 6 norm ingevoerd.

 

Non-Road Mobile Machinery

Terwijl de plannen voor Stage 5 nog op tafel liggen vergadert de Europese Commissie over de Stage 6 norm voor NRMM’s (Non-Road Mobile Machinery). Hieronder vallen landbouwvoertuigen, grondverzetapparatuur, heftrucks, binnenvaartschepen en treinen. De Europese Stage eisen houden nagenoeg gelijke tred met de Amerikaanse TIER richtlijnen. Zo kennen we Tier 4interim als tegenhanger van Stage 3B en Tier4final als Stage 4.

Rotatiegieten, ook wel bekend als roto moulding dan wel roto molding, is uitermate geschikt voor het produceren van kunststof ad blue tanks. Pentas Moulding ondersteunt in het gehele traject van schets tot compleet halffabricaat > een volledig afgemonteerde en geteste adblue tank welke direct op uw montagelijn geassembleerd kan worden.