Duurzaam produceren

Duurzaam produceren.

Onze medewerkers, ons productaanbod en de markten waarin we actief zijn, stellen ons in staat om inzicht te verwerven in tal van maatschappelijke en milieugerelateerde uitdagingen. Het leveren van unieke oplossingen voor deze uitdagingen is een steeds belangrijker steunpilaar geworden voor winstgevende groei en onze reputatie. Bij het streven om voor onze klanten zo optimaal mogelijk te produceren, vormt ook het milieu een belangrijk onderdeel.

Nagenoeg alle reststromen uit het productieproces worden hergebruikt in het proces, waardoor de afvalstroom minimaal is. In de vloertegelfabriek wordt zelfs 100% van de reststromen gerecycled in het proces. Pentas hanteert milieumanagementsystemen, gebaseerd op de internationaal geaccepteerde ISO standaarden. Hiermee beheersen en verbeteren we de milieuprestaties van onze processen.

 

Waarom Pentas duurzaam is:

  • Denken vanaf het begin duurzaam: Bij het ontwerpen van producten zijn spaarzaam gebruik van materiaal en het hergebruik van materiaal belangrijke eisen welke wij onszelf stellen aan het begin van een ontwikkelingstraject.
  • Wij kennen geen afval: nagenoeg alle reststromen uit het productieproces worden hergebruikt in het proces, waardoor de afvalstroom minimaal is. In de vloertegelfabriek wordt zelfs 100% van de reststromen gerecycled in het proces.
  • Minder en schonere emissie: De CO2 naar de omgeving is in laatste jaren gereduceerd tot vrijwel nihil. Hiertoe is in het afgelopen decennium fors geïnvesteerd in ARBO- en milieumaatregelen.  Ook de geluidsemissie is tot een minimum beperkt en voldoet aan de strengste voorschriften.
  • Langere levensduur: door kwalitatief hoogwaardige producten te maken tegen zeer concurrerende prijzen zullen de geproduceerde producten een langere levensduur tot gevolg hebben wat weer goed is voor het milieu.

Het fundament van Pentas Moulding wordt gevormd door een set verankerde waarden. Waarden die aangeven dat wij ernaar streven om door middel van ons gedrag, productaanbod en handelen onze medemensen en het milieu willen beschermen en een positieve invloed uit te oefenen op de wereld om ons heen. Zaken als duurzaamheid, mogelijkheid tot recyclen en een zo gering mogelijk energieverbruik bij de productie zijn onze speerpunten. Onze werkwijzes behoren daardoor ook tot het cradle tot cradle gedachtengoed.

Meer weten over onze duurzame kunststof producten?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.